Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy Vi på Karstorps Däck & Servicecenter, skall arbeta efter processen kretsloppsanpassad bilåtervinning och sträva efter att överträffa kundens krav och förväntningar, samt att följa gällande lagstiftning eller ligga steget före. Genom att fastställa mål och program för verksamheten, uppnår vi åtagandet om ständiga förbättringar inom Arbetsmiljö, Kvalité & Miljö.

Vi skall tillsammans med våra leverantörer, kunder och samhället verka för en ökad återanvändning och kvalitetssäkring av våra produkter. Detta gör vi genom:

  1. Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet.
  2. Arbetsmiljöarbete kopplat med personligt ansvar är en självklar del i verksamheten.
  3. Ständigt utveckla processmetoder för återanvändning och återvinning.
  4. Motverka utsläpp till luft – mark – vatten.
  5. Verka för effektivare användning av energi.

Köp däck & fälg online!

Vi har ett stort utbud av däckmärken från marknadens ledande märken. Via vår däckväljare hittar du snabbt rätt däck till din bil. Du väljer om du vill ha enbart däcken eller komplett hjul med däck och fälg.